شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای نفتالن ، دارو ، ضد بید ، الکل ، اتانول نفتالین
نفتالن

نفتالن(naphtalen) و کاربرد های آن

نفتالن با فرمول مولکولی هیدروکربنی است که ازنفت خام یا قطران زغال سنگ ساخته می شود. این هیدروکربن از دو حلقه بنزنی آروماتیک متصل به هم تشکیل شده است و همانند بنزن ، معطر است ، همچنین در هنگام سوختن ...