شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای کلسیم ، کلرید ، اسیدی ، بازی ، قلیایی ، گرماده ، گرماگیر ، خشک کن ، فشار اسمزی، نمک ، pH ، هیدرولیز
کلسیم کلرید

کلسیم کلرید و کاربِردهای آن (calcium chloride)

کلسیم کلرید با فرمول شیمیایی از جمله نمک هایی است که در اثر انحلال آن در آّب ، دامنه تغییرات pH خیلی کم است . در محلول 5% از کلسیم کلرید ، دامنه تغییرات پی اچ آب از 5/5 تا ...