شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای پیرانا ، سولفوریک اسید ، هیدروژن پراکسید ، غلیظ ، مواد آلی

محلول پیرانا (Piranha)

محلول پیرانا یا پرهگزاسولفوریک اسید ، در واقع مخلوط سولفوریک اسید غلیظ و هیدروژن پر اکسید می باشد . این دو ماده به نسبت 2 به 1 و یا 3 به 1 با هم مخلوط می شوند ( 70% اسید ...