شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای ویتامین ، اسکوربیک اسید ، فرابنفش، پوست ، ایمنی ، آلی ، آنتی اکسیدان ، رادیکال ، آزاد
ویتامین c اسکوربیک اسید

ویتامین C

ویتامین ث ، جامدی سفید رنگ و محلول در آب بوده و سمیت ندارد . فرمول مولکولی آن   و ترکیبی آلی است که در ساختار خود گروه عاملی استری و گروه هیدروکسیل و حتی گروه آلکنی نیز در ساختار ...