شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09116699542
لیست مطالب
Stents. Stent picture from  Catheter picture from

نیتینول ، آلیاژی هوشمند

آلیاژ نیکل تیتانیوم ، همچنین به عنوان نیتینول شناخته می شود ، یک آلیاژ فلزی از نیکل و تیتانیوم است ، جایی که این دو عنصر تقریباً با درصد اتمی برابر وجود دارد. آلیاژهای مختلف با توجه به درصد وزنی ...