شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای قلب

سدیم ، فلزی فعال

سدیم یک فلز قلیایی نرم و با قدرت اکسایش بالایی است. به دلیل ماهیت بسیار واکنش پذیر آن به عنوان یک فلز خالص در طبیعت یافت نمی شود. سدیم بسیار واکنش پذیر است و فقط با آب می تواند باعث ...