شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای شیمی آلی ، نام گذاری ، آلکن ، آلکان ، شیمی ، سیکلو آلکان ، بنزن

پاسخ به سوالات شما در باره ترکیبات آلی

) سوال : هیدروکربن های حلقوی ( آلیفاتیک ) چگونه نام گذاری می شوند ؟این هیدروکربن ها فرمول کلی دارند و با آلکن ها ایزومر ساختاری می باشند . این هیدروکربن ها سیر شده هستند .در نام گذاری آنها از ...