شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای جاذبه ، هسته ، اثر پوششی ، شیمی ، الکترون ، بار ، موثر

اثر پوششی ( The screening effect)

اثر پوششی ( screening efect ) در کتاب درسی شیمی دهم به این موضوع پرداخته شده که در هنگام یونس الکترون از فلزات واسطه دوره چهارم جدول با عدد اتمی 21 تا 30  ، الکترون ابتدا از زیرلایه 4S  و سپس ...