شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای آدامس ، Gum ، دندان ، فک ، پلی ساکارید ، پلاستیک

آدامس(gum)

آدامس (gum)طبیعی چگونه ساخته می شود؟ صمغ های طبیعی زنجیره های بلندی از قندها (پلی ساکاریدها) در مواد گیاهی بومی هستند که یا محلول در آب هستند یا قادر به جذب آب هستند. هنگامی که این پلی ساکاریدها با آب ...