شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941

امتحان نهایی شیمی

امتحان نهایی یا بهتر بگویم شیمی نهایی ، بررسی سوالات مطرح شده از شیمی در سال های قبل ، این ایده را به شما می دهد که به طور کامل محتوای کتاب درسی را مسلط شوید . البته در باره طراحی سوالات کنکور هم نظر من این است . تعداد کمی از سوالات کنکور و امتحان نهایی به صورت دانشی و حدود 90 درصد از سوال های مطرح شده به صورت مفهومی است که امروزه حتی حل کردن مسائل عددی این را می طلبد که مفاهیم موجود در کتاب را به طور کامل مسلط شوید .

اگر به پاسخنامه سوالات نگاهی دقیق تر داشته باشید ، متوجه می شوید که هیچ نیازی به قلم فرسایی در حین پاسخ دادن ندارید ، بلکه خیلی ساده و با توجه به بارمی که لحاظ شده به سوالات پاسخ دهید . در حل مسائل عددی در امتحان نهایی و امتحانات داخلی هرگز از تناسب استفاده نکنید بلکه از روش خطی ( ضریب تبدیل ) استفاده کنید . اگر بتوانید سوالات سال های 97 تا 1401 را با تمرکز بررسی کنید در می یابید که این سوالات همین طور دارند در سال های متمادی تکرار می شوند .

شیمی 3 دی 99
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 300kb
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت
شیمی 3 شهریور 98
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 1013kb
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت
شیمی 3 سال 97 تا 99
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 9.7M
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت
شیمی 3 خرداد 1400
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 411kb
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت
شیمی 3 شهریور1400
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 6M
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت
شیمی 3 دی 1400
نوع فایل : pdf .zip
حجم : 441kb
پسورد : www.kanoonshimiiran.com
دریافت