شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09116699542
لیست مطالب
Stents. Stent picture from  Catheter picture from

نیتینول ، آلیاژی هوشمند

آلیاژ نیکل تیتانیوم ، همچنین به عنوان نیتینول شناخته می شود ، یک آلیاژ فلزی از نیکل و تیتانیوم است ، جایی که این دو عنصر تقریباً با درصد اتمی برابر وجود دارد. آلیاژهای مختلف با توجه به درصد وزنی ...
۱۲

فلز روی ( زینک )

روی ( زینک ) در جدول تناوبی به عنوان روی با نماد شیمیایی Zn نشان داده می شود ، روی یک فلز انتقالی است که با کادمیوم و جیوه گروه بندی شده است. با عدد اتمی میانی 30 ، پنج ...
nogreh

بازیابی نقره قدیمی با فویل آلومینیوم

نقره قدیمی اغلب توسط یک لایه نازک از نقره سولفید که به عنوان یک رنگ قهوه ای ظاهر می شود ، لکه دار می شود. در صورت اعمال بار منفی ، نقره سولفید می تواند از نظر الکتروشیمیایی به نقره ...