شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای هیدروکلریک اسید ، آمونیاک ، سوخت ، اتانول ،
متانول

متانول و کاربُردهای آن

متانول ، ساده ترین الکل با فرمول مولکولی که از آن به عنوان الکل چوب نیز یاد می شود زیرا که این الکل از تقطیر تخریبی چوب نیز حاصل می شود . نام هایی مثل متیل الکل ، الکل متیلیک ...