شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای طیف ، نشری ، جذبی ، شیمی معدنی ، هیدروژن

شیمی معدنی و پاسخ به پرسش های شما

در جریان مطالعه کتاب درسی ، برای دانش آموزان کوشا و پرکار ، سوالاتی مطرح می شود که انتظار دارد پاسخ آن را داشته باشد ، برحی از این سوالات در دامنه شیمی معدنی قرار می گرفت پس تصمیم بر ...