شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای سدیم بنزوات
بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید با فرمول مولکولی ترکیبی بلوری بی رنگ که به رنگ سفید دیده می شود . ساده ترین کربوکسیلیک اسید آروماتیک می باشد . ( به دلیل دارا بودن حلقه بنزنی آروماتیک ) قدرت اسیدی ضعیفی دارد و از ...