شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09116699542
لیست مطالب
گالیم

عنصر گالیم

گالیم یک عنصر شیمیایی با نماد Ga  و عدد اتمی آن  31 است. گالیم عنصری یک فلز نرم و نقره ای در دما و فشار استاندارد است. اما در حالت مایع سفید نقره ای می شود. اگر نیروی زیادی وارد ...